Forretningsbetingelser for ”Sammen i Nyborg” for butikker

Disse forretningsbetingelser er gældende mellem Ovdal.dk Aps og din forretning som sælger på ”Sammen i Nyborg” og tilhørende tjenester. Når du benytter ”Sammen i Nyborg”, accepterer du samtidigt forretningsbetingelserne.

Ovdal.dk kan foretage ændringer i forretningsbetingelserne. Sker dette vil du få besked via e-mail. Når du benytter ”Sammen i Nyborg” efter at have fået om ændringer i brugerbetingelserne, accepterer du samtidigt de ændrede forretningsbetingelser.

Hvis du ikke accepterer de ændrede betingelser, kan du ikke længere benytte ”Sammen i Nyborg.

Formål

”Sammen i Nyborg” udbydes af Ovdal.dk for at give det lokale nærings- og handelsliv en ny online salgs- og markedsføringskanal.

Forretninger/sælgere kan markedsføre og sælge produkter og ydelser til private.

Sammen I Nyborg skal fungere som en online platform for de forretninger, der normalt ville findes på byens handelsstrøg. Det vil sige at varer, der udbydes til salg på ”Sammen i Nyborg” normalt ville være at finde samme sted.

Forretningsmodel

”Sammen i Nyborg” er en platform for lokale forretninger. Forretninger kan oprette sig på platformen ved at oplyse relevante informationer og acceptere forretningsbetingelserne.

Oprettede forretninger vil blive gennemgået efter oprettelse og kan deaktiveres hvis det skønnes at forretningen ikke lever op til formålet, forretningsbetingelserne eller er relevant for platformen. Forretningen vil blive kontaktet i fald den deaktiveres.

”Sammen i Nyborg” er ikke en selvstændig webshop, men en platform hvor mange butikker kan markedsføre og sælge deres varer, med samme ansvar som ved at have sin egen webshop.

Betaling

Fase 1:

I første fase skal forretningerne i tilmeldingen sørge for at oplyse telefonnummer til at modtage betalinger gennem MobilePay.

Fase 2 (forventet fra 1.5 2020):

I en senere fase, vil Forretningerne modtage betalinger med kreditkort gennem kreditkort udbyderen Stripe: https://stripe.com/en-dk. Platformen vil invitere forretningerne til at tilmelde sig Stripe fra forretningens profilside. Stripe tager som alle kreditkort gateways og indløser betaling. Stripes betalinger er bundet til hver enkelt transaktion. Der er således kun omkostninger til Stripe, når der er et salg.

Ved betalinger gennem Stripe modtager Forretningerne betalingerne på en Stripekonto, efter fradrag for kreditkort gebyr, samt kommission til Ovdal.dk. Forretningerne kan overføre betalinger til deres egen konto fra Stripe.

Forretningen er ansvarlig for at håndtere betalingerne efter dansk lov, på lige fod med alle andre transaktioner der gennemføres i forretningen.

Omkostninger for Forretningen

Forretningen har ingen faste omkostninger. Omkostningerne er bundet til handler / transaktioner.

Kommission

I april 2020 er platformen gratis at benytte for butikkerne I Nyborg, herefter vil Ovdal.dk kunne tage en provision til dækning af udvikling, vedligeholdelse og andre omkostninger forbundet med platformen. Det forventede omkostningsniveau vil være 5% af ordreværdien, dog. min. 5 kr.

Opkrævning af kommissionen vil være afhængigt at betalingsløsningen. Ved Mobile pay-betalinger vil Forretningen modtage en udspecificeret faktura til betaling, 8 dage netto.

I tilfælde af kreditkort betalingen vil kommissionen blive trukket automatisk som en del af transaktionen. Også her vil forretningen modtage en udspecificeret faktura.

Fakturaer generes på månedsbasis og sendes pr. mail.

Ansvar

Som forretningsbruger af ”Sammen i Nyborg”, er du forpligtiget til at afgive korrekte oplysninger om dig selv og din forretning. Din forretning skal være CVR-registreret.

Det er dit ansvar, at de varer din forretning annoncerer på ”Sammen i Nyborg”, må markedsføres inden for gældende lovgivning.

Du påtager dig det fulde ansvar for at det materiale og de oplysninger, du lægger op på ”Sammen i Nyborg”, herunder forretnings- og produktbeskrivelser inklusiv billeder overholder gældende lovgivning, almindelig moral og etik samt ikke krænker 3. parts rettigheder.

14 dages returret

Forretninger skal yde 14-dages returret på samme måde som almindelige webshops.

Bemærk at ikke alle varer er dækket af 14-dages fortrydelsesret.

Se https://www.forbrug.dk/raad-og-rettigheder/e-handel/fortrydelsesret-og-klager/

Krediteringer

I det tilfælde, at en ordre skal refunderes eller ombyttes, skal forretningen selv foretage dennemed kunden og evt. tilbagebetale via MobilePay i det tilfælde betalingen er foretaget via MobilePay.

I fase 2 skal krediteringer angives på platformen, Forretningen skal sikre at er på Forretningens Stripekonto er midler til refunderingen. Hvorefter refunderingen skal registreres på Stripe eller platformen. Herefter vil kunden modtage sine penge retur.

Rettigheder

Alle immaterielle rettigheder til ”Sammen i Nyborg” og tilknyttede systemer og software tilhører Ovdal.dk ApS. Som forretningsbruger erklærer du, at du vil respektere og overholde sådanne immaterielle rettigheder

Ved at oprette din forretning får du en ikke-eksklusiv og en ikke-overdragelig ret til at markedsføre og sælge din forretnings produkter på ”Sammen i Nyborg” i overensstemmelse med forretningsbetingelserne.

Ovdal.dk drifter og servicerer ”Sammen i Nyborg” og har ret til at ændre og optimere platformen uden varsel. Ovdal.dk garanterer ikke et bestemt serviceniveau eller en bestemt funktionalitet, men tilstræber en høj oppetid på platformen.

Du er indforstået med, at Ovdal.dk må bruge dine data til statistiske, leverings-, salgs-, markedsførings-, tilbuds- og brugeroplevelsesformål i forbindelse med ”Sammen i Nyborg”.

Ligeledes er du indforstået med at Ovdal.dk kan deaktivere og/eller slette din profil hvis det skønnes, at der er sket overtrædelser af forretningsbetingelserne.

Personoplysninger

Ovdal.dk er databehandler for ”Sammen i Nyborg”. Ved at benytte platformen accepterer du, at Ovdal.dk opbevarer dine data på forsvarlig vis.

Markedsføring

Ovdal.dk har ret til at markedsføre ”Sammen i Nyborg”, herunder produkter og tilbud i bred forstand, herunder på sociale medier.

Forretninger har ret og opfordres til at linke til ”Sammen i Nyborg” fra egen hjemmeside. Ligeledes kan du dele ”Sammen i Nyborg” og dele de produkttilbud, du har oprettet på på platformen på sociale medier.

Ved at benytte platformen acceptere du at Sammen I Nyborg og Ovdal.dk ApS kan kontakte dig på mail og telefon med orientering om platformens muligheder, opdateringer samt løbende kommunikation om ordrer mm.

Gældende lov

Disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret. Eventuelle tvister skal afgøres ved de danske domstole.